Logo Samenspel

Verbindend

in herstel.

Samen op weg naar herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Jij bent eigenaar van jouw traject. Samen met jou, je omgeving en onze partners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg staan we in voor herstelondersteunende zorg.

Herstel is een individueel proces.
Onze expertise zetten we ondersteunend in op volgende gebieden:

We beogen levenskwaliteit op vlak van wonen, leren, werken, vrije tijd en betekenisvolle relaties en volwaardig burgerschap.

We streven ernaar om samen met jou grote of kleine betekenisvolle stappen te zetten om de wensen die je hebt te realiseren.