Logo Samenspel
Aanbod

Aanbod

Dit is ons doel: samen met jou grote of kleine betekenisvolle stappen zetten richting levenskwaliteit op vlak van wonen, leren, werken, vrije tijd en betekenisvolle relaties en volwaardig burgerschap. Om dit te realiseren hebben we een specifiek aanbod:

Wat vinden wij hierbij belangrijk?

Hoop

We geloven in de mogelijkheden van iedereen en dat herstel mogelijk is. We werken krachtgericht zonder kwetsbaarheden uit het oog te verliezen.

Eigen regie

Jij bent eigenaar van jouw herstelproces. Wij zijn partner in dit proces en zetten onze expertise ondersteunend in. Je neemt een actieve rol op in de begeleiding. Samen gaan we een engagement aan.

Expertise

De focus van de begeleiding ligt bij een aanbod van heroriëntatie en re-integratie. We kunnen ondersteuning bieden bij crisismomenten, maar bieden géén urgente of continu acute zorg.

Ervaring en ervaringsdeskundigheid

We nemen de ervaringen van mensen ernstig. Via het inzetten op ervaringsdeskundigheid willen we verzekeren dat ons aanbod voldoende herstelondersteunend en vraaggericht wordt georganiseerd.

Contextgericht

In overleg met jou betrekken we maximaal je omgeving in de begeleiding. We staan samen in voor verantwoorde, afgestemde en gedeelde zorg.