Van harte welkom bij saMENSpel!Als vzw saMENSpel overkoepelen wij vier diensten: Beschut wonen (wonen met ondersteuning), Den Omgang (ontmoetings- en activeringscentrum), Den Tatsevoet (werken met ondersteuning) en PZT Midden-West-Vlaanderen (Psychiatrische Zorg in een Thuissituatie).

Vzw saMENSpel is er om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in de verschillende levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd, …) te ondersteunen en te begeleiden. We streven naar wat wij noemen 'herstel' (…het uitbouwen van een zinvol en kwalitatief leven ondanks een langdurige psychiatrische aandoening) en 'sociale inclusie' (sociale insluiting, ‘erbij horen’, actief deel uitmaken van de samenleving).

We proberen de omgeving én de persoon met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek te prikkelen zodat hij/zij op een zinvolle manier deel uit kan maken van de samenleving. We doen hiervoor beroep op het enthousiasme van onze cliënten, vrienden en familie, vrijwilligers, onze talrijke partners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg en de ruimere lokale omgeving.

Het vraagt veel “samenspel” om de draad weer op te pakken en het leven nieuwe vorm en inhoud te geven!


Deze site is tot stand gekomen met de ondersteuning van CERA


N Base 3 COLOR stroke3.ashx