Logo Samenspel
Eerstelijnspsychologische Zorg Kwadraat (ELP)

Eerstelijnspsychologische Zorg Kwadraat (ELP)

Voel je jou…  bezorgd, moedeloos, prikkelbaar, angstig,  verdrietig? Draag zorg voor jouw mentale gezondheid.

Via de website van de eerstelijnspsychologische zorg Kwadraat vind je een overzicht van aangesloten klinische psychologen en orthopedagogen in jouw regio: https://www.elpkwadraat.be

Het aanbod bestaat uit:

  1. Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op jouw psychisch welbevinden.
  2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.