Logo Samenspel
Mobiel ondersteuningsteam dubbeldiagnose (Dia-Mo)

Mobiel ondersteuningsteam dubbeldiagnose (Dia-Mo)

Dia-Mo werkt samen met het betrokken netwerk van mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid) met als doel dit netwerk te versterken, uit te breiden en te ondersteunen. Dit door het inbrengen van doelgroep-specifieke expertise.

We richten ons op volwassenen (18-64 jaar) met een (vermoeden) van verstandelijke beperking én een bijkomende psychische kwetsbaarheid.

We zetten hierbij voornamelijk in op:

  • advies verlenen
  • coachen van zorgverleners in het ‘omgaan met’ (casus- of teamgericht)
  • uitbouwen van een netwerk

De begeleidingen worden niet overgenomen. De interventies vinden plaats in de omgeving van de cliënt.
Dit alles gebeurt in dialoog met de persoon en zijn/haar netwerk, met de focus op de krachten en het oog op herstel.

Duur: Intensiteit en duur worden afgestemd op de noden van de cliënt en zijn/haar netwerk. Dit kan gaan van telefonisch advies tot een intensiever traject, met een maximum van 1 jaar.

Het traject wordt afgerond wanneer de situatie terug stabiel is, en iedere betrokkene het gevoel heeft over de nodige handvaten te beschikken om de situatie onder controle te houden. Heraanmelden is altijd mogelijk.

Kostprijs: gratis

Regio: Netwerk kwadraat (Midden-West-Vlaanderen)

Hoe aanmelden?

Contacteer Ines Bouton, ook voor bijkomende informatie en vragen:

  • telefonisch op 0493 891 810 (op werkdagen tussen 8u30 en 12u30)
  • via mail naar bouton.ines@diamokwadraat.be.

Na contactname ontvangt de verwijzer het aanmeldingsformulier. Dit moet ingevuld en ondertekend (door de cliënt) terugbezorgd worden.